NAŠE NABÍDKA SLUŽEB

SIMSON electronics

Technická správa budov

SERVIS - REVIZE 

ODBORNÉ PROHLÍDKY

Zajišťujeme plnou funkčnost a bezpečnost provozu technologií objektů. Pravidelný servis, revize a odborné prohlídky. Taktéž zajišťujeme přehlednou evidenci, včetně sledování a dodržování platné legislativy. Dohled na termíny revizí. Například revize elektro, VZT, UPS, EPS, výtahů, spalinových cest, krbů, kotlů, rozvodu plynu, plynových spotřebičů, garážových vrat, auto zakladačů apod.


POŽÁRNÍ OCHRANA

Prioritou je pro nás zajištění bezpečného provozu objektů z hlediska požární ochrany. Dokumentace požární ochrany podle § 8, zákona ČNR č. 246/2001 Sb. včetně evakuačních plánů, požárních směrnic nebo kontroly hasících přístrojů, hydrantů, nouzového osvětlení, požárních ucpávek, EPS, záložních zdrojů a dalších. Možnost pomoci při kontrole HZS.

 

MĚŘENÍ a REGULACE

V rámci objektů zajišťujeme při provozování: zdrojů tepla (otopných soustav), zdrojů chladu, řízení vzduchotechnik a klimatizačních jednotek. Servis, kontrolu a správné nastavení systému měření a regulace (MaR), který tyto zdroje řídí, jsme schopni vám pomoci při kontrole vaší klimatizační jednotky či výměně filtů apod.


PROVOZ VÝTAHŮ


Dohlížíme na provádění předepsaných prohlídek, kontrol a zkoušek výtahů dodavatelem dle předepsaných lhůt. Zároveň v rámci údržby objektu vykonáváme běžné pravidelné kontroly výtahových kabin. 

VZDUCHOTECHNIKA

Zajišťujeme pravidelný servis, kontrolu a údržbu  vzduchotechnických zařízení a jejich rozvodných systémů, sloužící rozvodu chladu, tepla, vzduchu v objektech.

Správné nastavení a pravidelná kontrola VZT a rozvodových systémů snižuje náklady na provoz objektu, chrání zdraví majitelů. Například výměnou vzduchových filtrů apod.

EPS

Zajišťujeme v rámci požární ochrany pravidelný servis a kontrolu elektrické požární signalizace (EPS). Správné, funkční nastavení hlásičů požáru snižuje riziko škod v objektu v případě zahoření.

                  UPS

Zajišťujeme pravidelný servis, kontrolu záložních zdrojů (UPS). Záložní zdroje napájejí v případě výpadku proudu v objektu bezpečnostní a požární systémy např. odvětrání schodiště v případě požáru, čidla EPS apod.

KOTELNY, KOTLE, SPALINOVÉ CESTY, KRBY

Dohlížíme na provádění předepsaných prohlídek, kontrol, servisů a zkoušek kotelen dodavatelem dle předepsaných lhůt. Dále pak zajišťujeme kontroly a servis spalinových cest, servis a prohlídky bytových kotlů, krbů.

GENERÁLNÍ KLÍČE, ČIPY

Zajišťujeme klíčový a čipový managment objektů pro vlastníky

ČIDLA CO, LPG, CNG

Zajišťujeme pravidelný servis, kontrolu, kalibraci čidel/detektorů plynů CO, LPG, CNG včetně spuštění návazných systémů např. VZT, apod. v objektech např. v garážích, kotelnách, na schodištích atd.

KAMERY

Zajišťujme pravidelné provádění předepsaných prohlídek, kontrol kamerových systémů a záznamových zařízení. Jsme schopni zajistit registraci na UOOU

BRÁNY, VJEZDOVÁ VRATA

Zajišťujeme pravidelné provádění servisu a kontrol vjezdových vrat a bran včetně jejich ovládacích systémů (motory, sms brány, čipy, dálkové ovladače)+420 737 454 727

info@simsonelectronics.cz