INFORMACE PRO VLASTNÍKY BYTOVÝCH DOMŮ

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO MAJITELE BYTOVÝCH DOMŮ

Informace, které vychází z platných předpisů a norem naleznete v souboru PDF níže

Obsah:

Elektrická zařízení

 • Lhůty revizí
 • Určení vnějších vlivů

 • Lhůty kontrol a revizí hromosvodů

Plynová zařízení

 • Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení
 • Údaje obsahující Zpráva o revizi plynového zařízení

 • Kdo je oprávněn provádět revize plynových zařízení

Požární bezpečnost

Spalinové cesty - Komíny

 • Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty
 • Kontrola komínů, spalinové cesty

 • Čištění komínů, spalinových cest

 • Revize spalinové cesty

Výtahy

 • Provozní prohlídka
 • Odborná prohlídka

 • Zkouška po opravě a podstatných změnách

 • Odborná zkouška

 • Inspekční prohlídka

Nízkotlakové kotelny

 • Rozdělení kotelen podle vyhlášky č.91/1993 Sb.
 • Revize a zkoušky v určitých periodách dle ČSN 69 0012

 • Přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech

Povinnosti nájemníků a majitelů bytů


Ing. Jiří Sýkora

Statutární ředitel

Skupiny E-Technologies a

SIMSON electronics

+420 732 344 899

sykora@e-technologies.cz

Rostislav Marvan

Technická správa

SIMSON electronics

+420 737 454 727

info@simsonelectronics.cz